strony powiązane z tagiem obawy

strony powiązane z tagiem obawy
Rynek złotego - zawirowania
Obawy o spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, potwierdzone wczorajszym obniżeniem przez Europejski Bank Centralny prognoz wzrostu PKB dla strefy euro, wpłyn...