strony powiązane z tagiem obowiązek

strony powiązane z tagiem obowiązek
Skutki błędnej stawki VAT na fakturze
Obowiązek zastosowania prawidłowej stawki VAT ciąży na sprzedawcy. Wskazując towary czy usługi, które opodatkowane są preferencyjnymi stawkami VAT, prawodawca p...