strony powiązane z tagiem wartość

strony powiązane z tagiem wartość
Wyniki przedsiębiorstw 2012
Wartość aktywów badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2432,3 mld zł (o 3,6% więcej niż na koniec roku 2011), z tego 60,0% stanowiły aktywa trw...