strony powiązane z tagiem wierzyciel

strony powiązane z tagiem wierzyciel
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
Wierzyciele upadłego, w celu udziału w postępowaniu upadłościowym, powinni dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Należy to zrobić w ter...

Zadośćuczynienie za natarczywe czynności windykacyjne
Wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika zapłaty i podejmować czynności windykacyjne, np. wysyłać wezwania do zapłaty. Zbyt natarczywa windykacja może jednak...