strony powiązane z tagiem zgodnie

strony powiązane z tagiem zgodnie
Światowy rynek płatności w 2010 r.
Zgodnie z World Payments Report 2011, opublikowanym przez Capgemini, Royal Bank of Scotland (RBS) i Efma rynek płatności jest odporny na cykle dekoniunkturalne....

Urlop wychowawczy z tytułu niepełnosprawności dziecka
zgodnie z art. 186 § 2 kp. pracownik mający sześciomiesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to, czy korzystał ze "zwykłego" urlopu wychowawczego,...