strony powiązane z tagiem zmian

strony powiązane z tagiem zmian
Informacja podsumowująca: świadczenie usług
Zmiany wprowadzone w podatku od towarów i usług z dniem 01 stycznia 2010 r. spowodowały, że w informacjach podsumowujących obecnie podatnicy wykazują już nie ty...

W 2013 r. dłużnicy zapłacą wyższy podatek dochodowy?
Zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszły w życie z początkiem tego roku jest znacznie mniej niż na gruncie podatku od towarów i usł...